Ochrona własności przemysłowej bez opłat. Czy to możliwe?

Co do zasady zarówno ochrona znaku towarowego jak i wzoru przemysłowego na terytorium Polski i Unii Europejskiej jest odpłatna. Istnieje jednak wyjątek, którym jest instytucja niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić wygląd swojego produktu bez ponoszenia opłat.
Wzór przemysłowy chroni wygląd zewnętrzny dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego (z wyłączeniem programów komputerowych). Mogą to być zarówno produkty dwuwymiarowe np. etykiety, wzory graficzne, logo, ornamentacja, jak również przedmioty przestrzenne np. buty, meble, zabawki. Na terytorium Unii Europejskiej występuje wzór wspólnotowy natomiast jego odpowiednikiem w Polsce jest wzór przemysłowy. Przesłanki ochrony obu wzorów są niemalże jednakowe.
Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych dopuszcza, obok wzorów zarejestrowanych, ochronę niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Ochrona przewidziana dla niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest szczególnie przydatna w branżach, w których wytwarza się produkty o stosunkowo krótkiej żywotności rynkowej, gdzie wzornictwo ulega częstym modyfikacjom, co podyktowane jest zmianą danego trendu czy mody. Dynamiczne zmiany i rozwój wzornictwa przemysłowego zaobserwować można m.in. w branży odzieżowej. Wywołało to potrzebę stworzenia systemu zapewniającego ochronę bez konieczności przeprowadzenia długotrwałej, skomplikowanej i kosztownej rejestracji.
Wzór, aby podlegał ochronie musi cechować się nowością i indywidualnym charakterem. Co istotne, niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przez trzy lata od dnia jego pierwszego upublicznienia na terytorium Unii Europejskiej. Właściciel wzoru powinien zachować dowód jego publicznego ujawnienia na wypadek dokonania naruszenia. Dowodem ujawnienia może być m.in. przedstawienie wydrukowanej recenzji produktu opatrzonej datą, reklamy, publikacji w biuletynie krajowego urzędu ds. własności intelektualnej, przedłożenie dowodu na zaprezentowanie go na międzynarodowej wystawie.
Wzornictwo przemysłowe odgrywa istotną rolę w gałęziach przemysłu kreatywnego, gdyż podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z kulturą, technologią, a także łączące działalność artystyczną z przedsiębiorczością, zdają sobie sprawę z istotności jaką odgrywa ciekawy i oryginalny wygląd zewnętrzny produktu. Modny i estetyczny wygląd przyciąga uwagę klientów i często stanowi decydujący element przy wyborze danego produktu.
Dla produktów o krótkotrwałej żywotności rynkowej wydaje się idealnym rozwiązaniem skorzystanie z ochrony przewidzianej przez niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Ochrona ta nie wymaga formalności i co więcej jest nieodpłatna.

Instagram
LinkedIn
Kategoria: Prawo gospodarcze

Jak mogę ci pomóc?

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną i dowiedz się więcej o ofercie kancelarii!