Jak przebiega proces rozwodowy?

 

Rozwód to trudne wydarzenie w życiu nie tylko ze względów emocjonalnych, lecz także z powodu szeregu formalności, których należy dopełnić, aby ostatecznie zakończyć związek małżeński. Sytuacja staje się szczególnie skomplikowana w przypadku sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie. Stres z tym związany można jednak zniwelować, zapoznając się wcześniej z etapami całego procesu. Warto zatem przeczytać poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jak przebiega proces rozwodowy.

Pozew o rozwód – jak go przygotować?

Rozwód inicjowany jest poprzez wniesienie pozwu. Jest to pismo procesowe, które powinno zostać sporządzone zgodnie z wymogami kodeksu postępowania cywilnego. Należy zawrzeć w nim takie informacje jak:

  • data złożenia pozwu i adres właściwego sądu okręgowego,
  • dane powoda i pozwanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL),
  • tytuł – pozew o rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
  • określenie swoich żądań oraz ich uzasadnienie.

W pozwie można również wskazać świadków w sprawie, a także wnioskować o uregulowanie kwestii alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Powinniśmy ponadto zawrzeć potrzebne załączniki, takie jak odpis aktu małżeństwa i ewentualnie odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. Odpowiednio przygotowany pozew w wielu przypadkach wpływa na sprawniejszy przebieg całego procesu, dlatego istotne jest uwzględnienie wszystkich ważnych aspektów w opisywanym dokumencie. Profesjonalną pomoc w tym zakresie można otrzymać w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Magdaleny Kropiwnickiej w Białymstoku.

Co należy wiedzieć o przebiegu rozprawy rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa odbywa się w określonym przez sąd terminie. Na sali sądowej znajdują się małżonkowie, sędzia, ławnicy oraz pełnomocnicy stron. W pierwszej kolejności strony przedstawiają swoje stanowiska, a następnie odbywa się przesłuchanie świadków. W trakcie całego procesu sąd zadaje pytania dotyczące między innymi przyczyn i okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego. Istotne jest wówczas przedstawienie wszystkich dowodów wskazujących na całkowitą utratę więzi pomiędzy małżonkami.

Po zamknięciu rozprawy odbywa się narada, a następnie zostaje ogłoszony wyrok. Sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie jednej ze stron. Jeśli natomiast stwierdzi, iż istnieją szanse na uratowanie małżeństwa, kieruje małżonków do mediacji. Sąd decyduje również o podziale władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi oraz rozstrzyga kwestię alimentów.

Ile trwa proces rozwodowy?

Kwestia ta zależy od wielu indywidualnych czynników, między innymi od tego, czy chcemy uzyskać rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem o winie. W pierwszym przypadku cała procedura zazwyczaj trwa krócej – niekiedy sąd ogłasza wyrok już po pierwszej rozprawie. Wiele zależy również od przygotowanego pozwu, materiałów dowodowych, a także od tego, czy małżonkowie są w stanie porozumieć się między sobą w kluczowych sprawach, takich jak podział opieki nad dzieckiem. Aby mieć pewność prawidłowego załatwienia kwestii formalnych, warto nawiązać współpracę z doświadczonym adwokatem. Mieszkańców Białegostoku i okolic zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej Adwokat Magdaleny Kropiwnickiej.

Instagram
LinkedIn
Kategoria: Prawo rodzinne

Jak mogę ci pomóc?

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną i dowiedz się więcej o ofercie kancelarii!